Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS880
Název záměru: II/353 V. Beranov-obchvat
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaHelenín
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaHenčov
Kraj VysočinaJihlavaVelký BeranovVelký Beranov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 09.08.2017 08:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kraj Vysočina
IČ oznamovatele: 70890749
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 21.06.2017
Zpracovatel oznámení: Novotný Mojmír Ing.
Text oznámení záměru: VYS880_oznameni.zip (160481 kB) - 31.05.2017 12:42:12
Informace o oznámení: VYS880_infOznam.pdf (235 kB) - 31.05.2017 12:42:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2017
Datum nabytí právní moci: 24.08.2017
Závěry zjišťovacího řízení: VYS880_zjistovaci.pdf (410 kB) - 09.08.2017 08:45:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: