Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS936
Název záměru: Thermal Pasohlávky a.s. - Resort Pálava
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/109;II/116
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovPasohlávkyMušov
Jihomoravský krajBrno-venkovPasohlávkyPasohlávky
Poznámka: V informačním systému EIA bylo oznámení záměru spolu s informací o zahájení zjišťovacího řízení zveřejněno Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod kódem JHM1437. Ministerstvo životního prostředí odňalo Krajskému úřadu Jihomoravského kraje příslušnost k vydání závěru zjišťovacího řízení a řízením o posuzování vlivů na životní prostředí pověřilo Krajský úřad Kraje Vysočina.
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Oznamovatel:
IČO oznamovatele:
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2019 11:19
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2018
Závěry zjišťovacího řízení: VYS936_zjistovaci.zip (9810 kB) - 02.07.2018 09:46:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 02.04.2019
Text dokumentace: VYS936_dokumentace.pdf (3124 kB) - 27.02.2019 07:35:33
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: rozptylová studie
VYS936_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (2351 kB) - 27.02.2019 07:35:33
hluková studie
VYS936_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (1238 kB) - 27.02.2019 07:35:53
biolologický průzkum
VYS936_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (2972 kB) - 27.02.2019 07:36:43
inženýrsko-geologický průzkum
VYS936_prilohaDokumentaceDOC_4.PDF (4099 kB) - 27.02.2019 07:37:09
krajinný ráz
VYS936_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (21092 kB) - 27.02.2019 07:37:43
vizualizace
VYS936_prilohaDokumentaceDOC_6.zip (15916 kB) - 27.02.2019 07:38:28
situační výkresy
VYS936_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (1349 kB) - 27.02.2019 07:39:05
vyjádření natura 2000
VYS936_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (141 kB) - 27.02.2019 07:39:52
vyjádření ÚPD
VYS936_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (638 kB) - 27.02.2019 07:40:13
dopisy MŽP
VYS936_prilohaDokumentaceDOC_10.zip (581 kB) - 27.02.2019 07:40:35
zmocnění k zastupování
VYS936_prilohaDokumentaceDOC_11.pdf (135 kB) - 27.02.2019 07:41:03
závěr zjišťovacího řízení
VYS936_prilohaDokumentaceDOC_12.pdf (10604 kB) - 27.02.2019 07:43:27
Informace o dokumentaci: VYS936_infDokumentace.pdf (509 kB) - 27.02.2019 11:03:45
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS936_posudek.zip (11985 kB) - 15.08.2019 11:13:00
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2019
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS936_inf1VP.pdf (233 kB) - 09.04.2019 14:12:22
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS936_zapis1VP.pdf (772 kB) - 15.08.2019 11:10:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: VYS936_zaveryStan.pdf (618 kB) - 15.08.2019 11:19:07
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: V informačním systému EIA bylo oznámení záměru spolu s informací o zahájení zjišťovacího řízení zveřejněno Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod kódem JHM1437. Ministerstvo životního prostředí odňalo Krajskému úřadu Jihomoravského kraje příslušnost k vydání závěru zjišťovacího řízení a řízením o posuzování vlivů na životní prostředí pověřilo Krajský úřad Kraje Vysočina.