Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS950
Název záměru: Přeložka II/405 Okříšky - křižovatka s I/23
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčHvězdoňoviceHvězdoňovice
Kraj VysočinaTřebíčKrahulovKrahulov
Kraj VysočinaTřebíčOkříškyOkříšky
Kraj VysočinaTřebíčPetrovicePetrovice u Třebíče
Kraj VysočinaTřebíčStařečStařeč
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 13.12.2018 14:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ oznamovatele: 70890749
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 29.11.2018
Zpracovatel oznámení: Novotný Mojmír Ing.
Text oznámení záměru: VYS950_oznameni.zip (601544 kB) - 24.10.2018 10:55:24
Informace o oznámení: VYS950_infOznam.pdf (527 kB) - 24.10.2018 10:55:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.12.2018
Datum nabytí právní moci: 15.01.2019
Závěry zjišťovacího řízení: VYS950_zjistovaci.zip (2201 kB) - 13.12.2018 14:03:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: