Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS966
Název záměru: Navýšení kapacity kovošrotu Pelhřimov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovPelhřimovMyslotín
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 19.06.2019 09:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., Ke Kablu 289/7, 102 00 Praha
IČO oznamovatele: 28674286
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 14.06.2019
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS966_oznameni.pdf (3276 kB) - 15.05.2019 09:09:02
Informace o oznámení: VYS966_infOznam.pdf (234 kB) - 15.05.2019 09:09:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.06.2019
Datum nabytí právní moci: 20.07.2019
Závěry zjišťovacího řízení: VYS966_zjistovaci.pdf (329 kB) - 19.06.2019 09:53:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: