Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK282
Název záměru: Silnice II/490: Zlín, propojení I/49 - R49, 2. úsek
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínZlínKostelec u Zlína
Zlínský krajZlínZlínZlín
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.03.2009 13:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.
IČ oznamovatele: 70934860
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2007
Termín pro zaslání vyjádření: 02.07.2007
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: ZLK282_oznameni.pdf (7564 kB) - 12.06.2007 06:54:17
Informace o oznámení: ZLK282_infOznam.pdf (35 kB) - 12.06.2007 06:54:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK282_zjistovaci.pdf (88 kB) - 18.07.2007 13:16:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK282_dokumentace.pdf (24161 kB) - 09.03.2009 13:22:09
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK282_infDokumentace.pdf (34 kB) - 09.03.2009 13:21:44
Vrácení dokumentace: ZLK282_vraceni.pdf (28 kB) - 19.06.2008 08:02:12
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Od posudku je příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí - kód MZP368.