Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK283
Název záměru: Obchvat Zálešná
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Veřejné projednání
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínZlínZlín
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.04.2009 12:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Zlín
IČ oznamovatele: 00283924
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: ZLK283_oznameni.pdf (7240 kB) - 12.06.2007 06:58:19
Informace o oznámení: ZLK283_infOznam.pdf (34 kB) - 12.06.2007 06:58:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK283_zjistovaci.pdf (92 kB) - 18.07.2007 13:04:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínMagistrát města Zlína
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK283_dokumentace.pdf (22906 kB) - 23.04.2009 11:54:52
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK283_infDokumentace.pdf (34 kB) - 23.04.2009 11:54:52
Vrácení dokumentace: ZLK283_vraceni.pdf (27 kB) - 19.06.2008 08:00:51
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK283_posudek.pdf (4041 kB) - 18.04.2008 10:27:23
Informace o posudku: ZLK283_infPosudek.pdf (34 kB) - 18.04.2008 10:27:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.05.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK283_inf1VP.pdf (31 kB) - 12.05.2008 10:47:54
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK283_zapis1VP.pdf (400 kB) - 30.05.2008 06:32:51
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Od posudku je příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí - kód MZP367.