Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK315
Název záměru: Výrobní závod IKO, Valašské Meziříčí
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: ZLK315_duvodyUkonceni.pdf (187 kB) - 12.03.2018 09:37:34
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínLešnáLešná
Zlínský krajVsetínLešnáLhotka nad Bečvou
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.03.2018 09:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: IKO Sales International N.V., IZ Ravenshout 3815, 3945 Ham, Belgie
IČO oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Lenz Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK315_oznameni.pdf (1071 kB) - 22.08.2007 14:07:06
Informace o oznámení: ZLK315_infOznam.pdf (35 kB) - 22.08.2007 14:07:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK315_zjistovaci.pdf (72 kB) - 26.09.2007 12:02:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Valašské Meziříčí
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Lenz Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK315_dokumentace.zip (13888 kB) - 24.01.2008 14:23:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK315_infDokumentace.pdf (34 kB) - 24.01.2008 14:23:43
Vrácení dokumentace: ZLK315_vraceni.pdf (35 kB) - 03.04.2008 14:21:38
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír Prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: