Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK736
Název záměru: BIKE ARÉNA VSETÍN 2
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínRatibořRatiboř u Vsetína
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2014 13:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sdružení Valašsko - Horní Vsacko
IČO oznamovatele: 67728189
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 13.10.2014
Zpracovatel oznámení: Kuběna Oldřich RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Koutecká Věra RNDr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Semetín
Text oznámení záměru: ZLK736_oznameni.zip (12546 kB) - 22.09.2014 15:13:17
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ZLK736_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (5731 kB) - 22.09.2014 15:13:17
Informace o oznámení: ZLK736_infOznam.pdf (289 kB) - 22.09.2014 15:13:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.10.2014
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK736_zjistovaci.zip (850 kB) - 23.10.2014 13:52:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: