Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK112F
Název koncepce: Změna č. 3 územního plánu Špindlerův Mlýn
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 04.11.2015 11:49
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 16.07.2014
Předkladatel: Město Špindlerův Mlýn
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK112F_zadani.pdf (1327 kB) - 26.09.2014 11:39:28
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 07.08.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK112F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (253 kB) - 26.09.2014 11:40:07
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 09.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 27.05.2015
Posuzovatel: Bílek Ondřej RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK112F_vyhodnoceni.pdf (1059 kB) - 04.11.2015 11:40:47
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 30.10.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK112F_stanoviskoSEA.pdf (315 kB) - 04.11.2015 11:49:20
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: