Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK552P
Název koncepce: Územní plán Lázně Bělohrad
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2014 09:32
Předkladatel: Městský úřad Lázně Bělohrad
IČO předkladatele: 00271632
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK552P_navrhZadani.pdf (472 kB) - 21.05.2012 09:16:24
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK552P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (313 kB) - 21.05.2012 09:16:53
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dvořáková Irena RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK552P_stanoviskoNavrh1.pdf (331 kB) - 18.11.2013 12:29:28
Text stanoviska k návrhu (2): HKK552P_stanoviskoNavrh2.pdf (238 kB) - 30.06.2014 09:32:04
Důvody ukončení posuzování: