Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC025K
Název koncepce: Program rozvoje Jihočeského kraje 2021 - 2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Návrh koncepce
Datum a čas posledních úprav: 29.04.2020 11:44
Předkladatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO předkladatele: 70890650
Datum zveřejnění: 14.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 04.12.2019
Text oznámení: JHC025K_oznameni.pdf (2808 kB) - 14.11.2019 13:15:40
Informace o oznámení: JHC025K_infOznam.pdf (188 kB) - 14.11.2019 13:15:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC025K_infZjistovaci.pdf (274 kB) - 19.12.2019 15:08:11
Závěr zjišťovacího řízení: JHC025K_zjistovaci.zip (1275 kB) - 19.12.2019 15:08:11
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: JHC025K_vyhodnoceni.zip (4930 kB) - 29.04.2020 11:44:42
Návrh koncepce: JHC025K_navrh.zip (12238 kB) - 29.04.2020 11:44:42
Informace o návrhu koncepce: JHC025K_infNavrh.pdf (215 kB) - 29.04.2020 11:44:42
Termín pro zaslání vyjádření: 19.05.2020
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: