Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM002F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Boskovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2014 10:53
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 05.02.2013
Předkladatel: MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování
IČO předkladatele: 00279978
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM002F_zadani.pdf (273 kB) - 07.02.2013 16:19:16
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 04.03.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM002F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (90 kB) - 06.03.2013 16:03:37
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 22.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 20.03.2014
Posuzovatel: Grúz Jiří RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): JHM002F_navrh.doc (838 kB) - 15.08.2014 10:53:21
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM002F_vyhodnoceni.pdf (1248 kB) - 15.08.2014 10:53:21
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 12.08.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM002F_infoStan.pdf (807 kB) - 15.08.2014 10:45:47
Text stanoviska: JHM002F_stanoviskoSEA.pdf (807 kB) - 15.08.2014 10:45:47
Datum veřejného projednání: 19.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 26.03.2015
Podstatná změna ÚP: Ne
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: JHM002F_infoVP.pdf (474 kB) - 17.02.2015 16:00:01