Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM010S
Název koncepce: Zpráva o uplatňování územního plánu Syrovice - pokyny pro zpracování změny č. II ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2019 09:45
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: OÚ Syrovice
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM010S_navrh_textNavrhu.zip (1376 kB) - 02.12.2019 09:36:00
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: JHM010S_navrh_textStanoviska.pdf (276 kB) - 02.12.2019 09:45:00
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: