Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM011S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 12.12.2019 10:55
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: MěÚ Blansko, odbor stavební úřad
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM011S_navrh_textNavrhu.zip (3238 kB) - 12.12.2019 10:55:17
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: JHM011S_navrh_textStanoviska.docx (53 kB) - 12.12.2019 10:55:17
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: