Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM153F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Kurdějov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 28.12.2015 13:46
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 27.05.2014
Předkladatel: MěÚ Hustopeče, odbor regionálního rozvoje
IČO předkladatele: 00283193
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM153F_zadani.pdf (112 kB) - 28.05.2014 17:50:50
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 19.06.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM153F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (99 kB) - 27.06.2014 13:50:31
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM153F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (99 kB) - 27.06.2014 13:50:31
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 18.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 18.07.2015
Posuzovatel: Grúz Jiří RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Text  návrhu (ÚP): JHM153F_navrh.pdf (2048 kB) - 28.12.2015 13:46:28
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM153F_vyhodnoceni.pdf (6477 kB) - 28.12.2015 13:46:28
Text Hodnocení Natura 2000: JHM153F_Natura.pdf (5459 kB) - 28.12.2015 13:46:28
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 03.12.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM153F_infoStan.pdf (843 kB) - 28.12.2015 12:19:24
Text stanoviska: JHM153F_stanoviskoSEA.pdf (843 kB) - 28.12.2015 12:19:24
Datum veřejného projednání: 13.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 20.04.2016
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 30.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 06.09.2017
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: