Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM405F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Nový Šaldorf - Sedlešovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 19.02.2018 17:11
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 19.07.2016
Předkladatel: MěÚ Znojmo, odbor ÚP a strategického rozvoje
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM405F_zadani.pdf (119 kB) - 29.07.2016 11:08:11
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 11.08.2016
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM405F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (119 kB) - 15.08.2016 11:37:22
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM405F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (119 kB) - 15.08.2016 11:37:22
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Mertl Alexandr Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): JHM405F_navrh.pdf (1816 kB) - 19.02.2018 17:10:45
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM405F_vyhodnoceni.pdf (1396 kB) - 19.02.2018 17:10:45
Text Hodnocení Natura 2000: JHM405F_Natura.pdf (1564 kB) - 19.02.2018 17:10:45
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 16.02.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM405F_stanoviskoSEA.pdf (491 kB) - 19.02.2018 17:11:13
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: