Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: KVK052F
Název koncepce: Územní plán Andělská Hora
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 25.03.2015 12:48
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 25.03.2015
Předkladatel: Obecní úřad Andělská Hora, Andělská Hora 18, 364 71 Bochov
IČ předkladatele: 00573175
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: KVK052F_zadani.pdf (148 kB) - 02.04.2015 09:36:14
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání:
Posuzuje se:
Poznámka:
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 25.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 24.04.2015
Posuzovatel: Henyšová Hana Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Text  návrhu (ÚP): KVK052F_navrh.pdf (390 kB) - 25.03.2015 12:32:45
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: KVK052F_vyhodnoceni.pdf (1792 kB) - 25.03.2015 12:48:15
Text Hodnocení Natura 2000: KVK052F_Natura.pdf (3315 kB) - 10.02.2015 12:48:15
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 01.04.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: KVK052F_stanoviskoSEA.pdf (148 kB) - 02.04.2015 09:45:14
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: