Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK034F
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu Vysoké nad Jizerou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 06.10.2014 12:33
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 12.02.2014
Předkladatel: Městský úřad Semily
IČO předkladatele: 00276111
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 04.03.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK034F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (129 kB) - 12.05.2014 11:03:26
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 06.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 05.11.2014
Posuzovatel: Kovář Stanislav Ing., arch., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): LBK034F_navrh.pdf (311 kB) - 06.10.2014 12:33:53
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: LBK034F_vyhodnoceni.pdf (2272 kB) - 06.10.2014 12:33:53
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 04.02.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: LBK034F_stanoviskoSEA.pdf (201 kB) - 04.02.2015 16:00:12
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: