Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK121F
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Paseky nad Jizerou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 10.09.2020 14:30
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 22.02.2016
Předkladatel: Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
IČO předkladatele: 00276057
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: LBK121F_zprava.pdf (184 kB) - 07.03.2018 15:01:19
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 17.03.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: LBK121F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (123 kB) - 21.04.2016 12:56:02
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: LBK121F_vyhodnoceni.pdf (1579 kB) - 10.09.2020 14:30:16
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 10.09.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: LBK121F_stanoviskoSEA.pdf (541 kB) - 10.09.2020 14:30:43
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: