Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK170F
Název koncepce: Územní plán Bílčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 12.06.2019 07:16
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání:
Předkladatel: Obecní úřad Bílčice
IČ předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK170F_zadani.pdf (169 kB) - 12.08.2016 11:01:48
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 10.08.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK170F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (127 kB) - 12.08.2016 11:02:17
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 28.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 16.10.2017
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK170F_navrh.zip (29926 kB) - 05.04.2018 14:20:28
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK170F_vyhodnoceni.pdf (3804 kB) - 05.04.2018 14:20:28
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 05.04.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK170F_stanoviskoSEA.pdf (588 kB) - 05.04.2018 14:21:07
Datum veřejného projednání: 12.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 19.07.2018
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se: Ano
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK170F_infoVP.PDF (471 kB) - 18.07.2018 15:34:29
Text stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: MSK170F_stanNavrhUpr.pdf (560 kB) - 12.06.2019 07:16:51