Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK174F
Název koncepce: ÚP Suchdol nad Odrou
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 17.08.2017 13:27
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 08.08.2016
Předkladatel: Úřad městyse Suchdol nad Odrou
IČ předkladatele: 00298450
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK174F_zadani.pdf (280 kB) - 04.11.2016 11:08:48
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 06.09.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK174F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (1165 kB) - 04.11.2016 11:11:00
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 20.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK174F_vyhodnoceni.pdf (3472 kB) - 17.08.2017 13:27:27
Text Hodnocení Natura 2000: MSK174F_Natura.pdf (2886 kB) - 17.08.2017 13:27:27
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 04.08.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK174F_stanoviskoSEA.pdf (641 kB) - 17.08.2017 13:27:47
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: