Politika územního rozvoje
Kód: MZP002H
Název: Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Zpráva
Datum a čas posledních úprav: 05.03.2019 15:01
Datum zveřejnění zprávy:
Datum pro zaslání připomínek veřejností: 17.12.2018
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
IČO předkladatele: 66002222
Zpráva se nepořizuje (§ 35 odst. 5 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Zprava-o-uplatnovani-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR,
Datum vydání stanoviska ke zprávě: 28.02.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zprávy: MZP002H_navrh_textNavrhu.zip (1556 kB) - 05.02.2019 14:14:28
Text stanoviska ke zprávě: MZP002H_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (111 kB) - 05.03.2019 15:01:01
Datum zveřejnění návrhu na internetu:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Hodnotitel - soustava Natura 2000:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu PÚR:
Mezistátní posuzování:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu PÚR: