Politika územního rozvoje
Kód: MZP002H
Název: Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2021 16:02
Datum zveřejnění zprávy:
Datum pro zaslání připomínek veřejností: 17.12.2018
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
IČO předkladatele: 66002222
Zpráva se nepořizuje (§ 35 odst. 5 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Zprava-o-uplatnovani-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR,
Datum vydání stanoviska ke zprávě: 28.02.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zprávy: MZP002H_navrh_textNavrhu.zip (1556 kB) - 05.02.2019 14:14:28
Text stanoviska ke zprávě: MZP002H_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (111 kB) - 05.03.2019 15:01:01
Datum zveřejnění návrhu na internetu:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Hodnotitel - soustava Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu PÚR: 15.01.2021
Text návrhu PÚR: MZP002H_posouzeni_textNavrh.zip (15101 kB) - 01.12.2020 15:05:49
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP002H_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (8565 kB) - 01.12.2020 15:02:29
Text Hodnocení Natura 2000: MZP002H_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (8565 kB) - 01.12.2020 15:02:29
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP002H_posouzeni_textStanoviskaDOSS.zip (9020 kB) - 04.03.2021 15:13:08
Mezistátní posuzování: Ne
Datum veřejného projednání: 11.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 15.02.2021
Datum vydání stanoviska: 18.06.2021
Stanovisko k návrhu PÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP002H_stanovisko_informace.pdf (175 kB) - 22.06.2021 17:17:40
Text stanoviska: MZP002H_stanovisko_textStanoviska.pdf (348 kB) - 22.06.2021 17:17:40
Schválená PÚR: MZP002H_stanovisko_schvalenaPUR.pdf (2511 kB) - 01.09.2021 16:02:28