Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP009J
Název: Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání návrhu aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 04.03.2021 13:55
Předkladatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace: https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/aktualizace-c--2-zasad-uzemniho-rozvoje---navrh-pro-verejne-projednani-148034/
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 24.10.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP009J_navrh_textNavrhu.pdf (566 kB) - 28.07.2020 11:07:13
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP009J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (166 kB) - 28.07.2020 11:07:13
Datum veřejného projednání: 08.09.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP009J_vp_informace.pdf (357 kB) - 28.07.2020 11:18:14
Text návrhu aktualizace: MZP009J_vp_textNavrhu.pdf (42 kB) - 15.09.2020 13:59:04
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP009J_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (42 kB) - 15.09.2020 13:59:04
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP009J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (194 kB) - 15.09.2020 13:48:55
Text stanoviska DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP009J_vp_textStanoviskaDOSSKRozhodnuti.pdf (174 kB) - 04.03.2021 13:55:40
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: