Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP013J
Název: Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2021 14:09
Předkladatel:
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace:
Posuzuje se:
Poznámka:
Datum veřejného projednání: 24.06.2021
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP013J_vp_informace.pdf (252 kB) - 24.05.2021 10:49:38
Text návrhu aktualizace: MZP013J_vp_textNavrhu.zip (21030 kB) - 24.05.2021 10:49:38
Posuzovatel SEA: Žídková Pavla Ing.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP013J_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (25401 kB) - 24.05.2021 10:49:38
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP013J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (113 kB) - 01.07.2021 13:19:04
Text stanoviska DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP013J_vp_textStanoviskaDOSSKRozhodnuti.pdf (156 kB) - 05.10.2021 14:09:57
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 07.09.2021
Stanovisko k návrhu aktualizace: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP013J_stanovisko_informace.pdf (176 kB) - 08.09.2021 14:44:36
Text stanoviska: MZP013J_stanovisko_textStanoviska.pdf (257 kB) - 08.09.2021 14:44:36
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: