Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP016J
Název: 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2022 17:00
Předkladatel: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace: https://kr-s.cz/web/uzemni-planovani/6.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 07.01.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP016J_navrh_textNavrhu.zip (4938 kB) - 31.08.2021 17:19:45
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP016J_navrh_textStanoviskaNavrh.zip (241 kB) - 31.08.2021 17:11:00
Datum veřejného projednání: 23.09.2021
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP016J_vp_informace.pdf (239 kB) - 31.08.2021 17:18:08
Text návrhu aktualizace: MZP016J_vp_textNavrhu.zip (10196 kB) - 31.08.2021 17:18:08
Posuzovatel SEA: Žídková Pavla Ing.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP016J_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (24372 kB) - 31.08.2021 17:18:08
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP016J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (177 kB) - 29.09.2021 16:37:10
Text stanoviska DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP016J_vp_textStanoviskaDOSSKRozhodnuti.pdf (155 kB) - 21.12.2021 14:31:16
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska: 21.06.2022
Stanovisko k návrhu aktualizace: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP016J_stanovisko_informace.pdf (204 kB) - 21.06.2022 17:00:46
Text stanoviska: MZP016J_stanovisko_textStanoviska.pdf (383 kB) - 21.06.2022 17:00:46
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: