Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP041G
Název: Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Posouzení a návrh zásad územního rozvoje
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2020 09:19
Předkladatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Zadání: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 30.06.2020
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP041G_navrh_textNavrhu.pdf (291 kB) - 02.07.2020 17:08:04
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP041G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (164 kB) - 02.07.2020 17:08:04
Posuzovatel SEA: Žídková Pavla Ing.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP041G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (42 kB) - 01.09.2020 09:19:05
Text Posouzení Natura 2000: MZP041G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (42 kB) - 01.09.2020 09:19:05
Text návrhu ZÚR: MZP041G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.pdf (42 kB) - 01.09.2020 09:19:05
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP041G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (246 kB) - 01.09.2020 09:19:05
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ZÚR:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: