Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP046G
Název: Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Posouzení a návrh zásad územního rozvoje
Datum a čas posledních úprav: 28.02.2023 14:36
Předkladatel: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánovaní a stavebního řádu
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ano
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 10.12.2021
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP046G_navrh_textNavrhu.zip (1813 kB) - 28.02.2023 13:59:47
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP046G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (232 kB) - 28.02.2023 13:59:47
Posuzovatel SEA: Krajíček Libor RNDr.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP046G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (120879 kB) - 28.02.2023 14:36:55
Text Posouzení Natura 2000: MZP046G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (6496 kB) - 28.02.2023 14:36:55
Text návrhu ZÚR: MZP046G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (471099 kB) - 28.02.2023 14:36:55
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP046G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.zip (6548 kB) - 28.02.2023 14:36:55
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ZÚR:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: