Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP115K
Název koncepce: Program rozvoje Pardubického kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 26.10.2011 12:24
Předkladatel: Pardubický kraj Komenského náměstí 125532 11 Pardubice
IČO předkladatele: 70892822
Datum zveřejnění: 21.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP115K_oznameni.pdf (1631 kB) - 10.02.2011 12:35:48
Informace o oznámení: MZP115K_infOznam.rar (136 kB) - 02.08.2011 13:45:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP115K_zjistovaci.pdf (88 kB) - 28.03.2011 10:48:05
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP115K_vyhodnoceni.zip (4966 kB) - 29.08.2011 11:53:29
Návrh koncepce: MZP115K_navrh.pdf (5823 kB) - 29.08.2011 11:53:31
Informace o návrhu koncepce: MZP115K_infNavrh.pdf (66 kB) - 29.08.2011 11:53:31
Datum veřejného projednání: 26.09.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP115K_infVP.pdf (104 kB) - 22.09.2011 12:08:59
Zápis z veřejného projednání: MZP115K_zapisVP.zip (546 kB) - 10.10.2011 12:18:19
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP115K_zaverStan.zip (150 kB) - 26.10.2011 12:24:52
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP115K_schvalenaKoncepce.pdf (6302 kB) - 26.10.2011 12:22:37
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: