Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP148K
Název koncepce: Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 01.08.2014 17:17
Předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
IČO předkladatele: 47609109
Datum zveřejnění: 22.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 13.06.2013
Text oznámení: MZP148K_oznameni.zip (20540 kB) - 13.05.2013 14:41:43
Informace o oznámení: MZP148K_infOznam.zip (120 kB) - 13.05.2013 14:41:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP148K_infZjistovaci.pdf (77 kB) - 26.06.2013 11:39:19
Závěr zjišťovacího řízení: MZP148K_zjistovaci.pdf (108 kB) - 26.06.2013 11:39:19
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP148K_vyhodnoceni.zip (10581 kB) - 04.11.2013 10:53:11
Návrh koncepce: MZP148K_navrh.pdf (1458 kB) - 04.11.2013 10:53:11
Informace o návrhu koncepce: MZP148K_infNavrh.pdf (141 kB) - 04.11.2013 16:55:30
Datum veřejného projednání: 21.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 13.12.2013
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP148K_infVP.pdf (2092 kB) - 11.11.2013 11:36:42
Zápis z veřejného projednání: MZP148K_zapisVP.zip (1390 kB) - 02.12.2013 14:10:04
Mezistátní posuzování: Ano
Informace o návrhu koncepce dle §14a): MZP148K_mezistatSea.zip (352 kB) - 25.02.2014 13:35:58
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP148K_infStanovisko.pdf (140 kB) - 01.08.2014 17:17:11
Text stanoviska: MZP148K_zaverStan.pdf (185 kB) - 01.08.2014 17:17:11
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: