Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP177K
Název koncepce: Politika druhotných surovin České republiky
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 05.08.2014 11:41
Předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
IČO předkladatele: 47609109
Datum zveřejnění: 25.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 17.03.2014
Text oznámení: MZP177K_oznameni.zip (17481 kB) - 10.02.2014 08:42:50
Informace o oznámení: MZP177K_infOznam.pdf (162 kB) - 11.02.2014 10:24:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP177K_infZjistovaci.pdf (87 kB) - 07.04.2014 11:29:59
Závěr zjišťovacího řízení: MZP177K_zjistovaci.pdf (101 kB) - 07.04.2014 11:29:59
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP177K_vyhodnoceni.zip (2466 kB) - 15.05.2014 16:56:02
Návrh koncepce: MZP177K_navrh.zip (2241 kB) - 15.05.2014 16:56:02
Informace o návrhu koncepce: MZP177K_infNavrh.pdf (141 kB) - 15.05.2014 16:56:02
Datum veřejného projednání: 24.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 30.06.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP177K_infVP.pdf (604 kB) - 31.05.2014 23:22:58
Zápis z veřejného projednání: MZP177K_zapisVP.zip (7390 kB) - 10.07.2014 19:06:29
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP177K_infStanovisko.pdf (140 kB) - 05.08.2014 11:41:37
Text stanoviska: MZP177K_zaverStan.pdf (176 kB) - 05.08.2014 11:41:37
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: