Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP188K
Název koncepce: Integrovaná strategie rozvoje Ústecko – Chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje integrované územní investice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 15.05.2015 11:27
Předkladatel: Statutární město Most
IČO předkladatele: 00266094
Datum zveřejnění: 23.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 13.10.2014
Text oznámení: MZP188K_oznameni.zip (4909 kB) - 18.09.2014 10:49:36
Informace o oznámení: MZP188K_infOznam.pdf (81 kB) - 18.09.2014 10:49:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP188K_infZjistovaci.pdf (73 kB) - 23.10.2014 09:31:13
Závěr zjišťovacího řízení: MZP188K_zjistovaci.pdf (95 kB) - 23.10.2014 09:31:13
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP188K_vyhodnoceni.zip (5882 kB) - 19.03.2015 14:00:24
Návrh koncepce: MZP188K_navrh.pdf (3666 kB) - 19.03.2015 14:00:24
Informace o návrhu koncepce: MZP188K_infNavrh.pdf (79 kB) - 19.03.2015 14:00:24
Datum veřejného projednání: 16.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 21.04.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP188K_infVP.pdf (127 kB) - 02.04.2015 09:05:22
Zápis z veřejného projednání: MZP188K_zapisVP.zip (631 kB) - 27.04.2015 08:18:53
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP188K_infStanovisko.pdf (100 kB) - 15.05.2015 11:27:18
Text stanoviska: MZP188K_zaverStan.zip (224 kB) - 15.05.2015 11:27:18
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: