Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP199K
Název koncepce: Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2016 16:40
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 14.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.02.2015
Text oznámení: MZP199K_oznameni.zip (9276 kB) - 30.12.2014 14:38:53
Informace o oznámení: MZP199K_infOznam.pdf (96 kB) - 31.12.2014 09:24:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP199K_infZjistovaci.pdf (90 kB) - 04.03.2015 15:10:46
Závěr zjišťovacího řízení: MZP199K_zjistovaci.pdf (101 kB) - 04.03.2015 15:10:46
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP199K_vyhodnoceni.zip (6376 kB) - 21.09.2015 15:06:21
Návrh koncepce: MZP199K_navrh.pdf (3804 kB) - 21.09.2015 15:06:21
Informace o návrhu koncepce: MZP199K_infNavrh.pdf (541 kB) - 21.09.2015 15:06:21
Datum veřejného projednání: 15.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.10.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP199K_infVP.docx (29 kB) - 02.10.2015 11:04:08
Zápis z veřejného projednání: MZP199K_zapisVP.pdf (901 kB) - 21.10.2015 10:55:14
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP199K_infStanovisko.pdf (240 kB) - 10.12.2015 11:42:58
Text stanoviska: MZP199K_zaverStan.zip (4187 kB) - 10.12.2015 11:42:58
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP199K_schvalenaKoncepce.pdf (3873 kB) - 03.02.2016 16:40:15
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: