Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP204K
Název koncepce: Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 14.10.2015 16:37
Předkladatel: Statutární město České Budějovice
IČO předkladatele: 00244732
Datum zveřejnění: 17.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 07.05.2015
Text oznámení: MZP204K_oznameni.zip (4577 kB) - 10.04.2015 10:28:02
Informace o oznámení: MZP204K_infOznam.pdf (211 kB) - 10.04.2015 10:28:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP204K_infZjistovaci.pdf (165 kB) - 27.05.2015 16:46:28
Závěr zjišťovacího řízení: MZP204K_zjistovaci.pdf (239 kB) - 27.05.2015 16:46:28
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP204K_vyhodnoceni.rar (6324 kB) - 14.08.2015 13:17:01
Návrh koncepce: MZP204K_navrh.pdf (4154 kB) - 14.08.2015 13:17:01
Informace o návrhu koncepce: MZP204K_infNavrh.pdf (203 kB) - 14.08.2015 13:17:01
Datum veřejného projednání: 16.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 21.09.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP204K_infVP.pdf (143 kB) - 03.09.2015 14:10:45
Zápis z veřejného projednání: MZP204K_zapisVP.pdf (222 kB) - 02.10.2015 08:25:49
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP204K_infStanovisko.pdf (175 kB) - 14.10.2015 16:37:19
Text stanoviska: MZP204K_zaverStan.rar (308 kB) - 14.10.2015 16:37:19
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: