Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP214K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 – 2025
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 26.02.2016 11:01
Předkladatel: Ústecký kraj
IČO předkladatele: 70892156
Datum zveřejnění: 29.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 18.06.2015
Text oznámení: MZP214K_oznameni.zip (2059 kB) - 20.05.2015 13:31:04
Informace o oznámení: MZP214K_infOznam.pdf (117 kB) - 28.05.2015 08:45:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP214K_infZjistovaci.pdf (100 kB) - 29.06.2015 09:49:18
Závěr zjišťovacího řízení: MZP214K_zjistovaci.pdf (160 kB) - 29.06.2015 09:49:18
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Růžička Jaroslav RNDr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP214K_vyhodnoceni.pdf (6148 kB) - 31.12.2015 12:28:16
Návrh koncepce: MZP214K_navrh.pdf (6997 kB) - 31.12.2015 12:28:16
Informace o návrhu koncepce: MZP214K_infNavrh.pdf (117 kB) - 31.12.2015 12:28:16
Datum veřejného projednání: 21.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 26.01.2016
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP214K_infVP.pdf (132 kB) - 04.01.2016 15:12:15
Zápis z veřejného projednání: MZP214K_zapisVP.pdf (424 kB) - 01.02.2016 16:33:49
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP214K_infStanovisko.pdf (195 kB) - 26.02.2016 11:01:15
Text stanoviska: MZP214K_zaverStan.zip (5122 kB) - 26.02.2016 11:01:15
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: