Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC606F
Název koncepce: Kácov zadání změny č. 8 ÚPO
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 15.05.2017 13:55
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 09.06.2016
Předkladatel: MěÚ Kutná Hora
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 30.06.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC606F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (411 kB) - 18.01.2017 14:57:04
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 04.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC606F_navrh.pdf (926 kB) - 21.03.2017 08:56:13
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC606F_vyhodnoceni.pdf (1116 kB) - 21.03.2017 08:56:13
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 26.04.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC606F_stanoviskoSEA.pdf (479 kB) - 15.05.2017 13:55:48
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: