Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC804F
Název koncepce: Obecnice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Posouzení a návrh územního plánu
Datum a čas posledních úprav: 26.09.2018 10:19
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání:
Předkladatel: OÚ Obecnice
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 24.08.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC804F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (283 kB) - 30.08.2017 15:51:03
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 10.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 27.09.2018
Posuzovatel: Kovář Roman Dr. Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): STC804F_navrh.pdf (3070 kB) - 26.09.2018 10:19:00
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC804F_vyhodnoceni.pdf (4773 kB) - 26.09.2018 10:19:00
Text Hodnocení Natura 2000: STC804F_Natura.pdf (2782 kB) - 26.09.2018 10:19:00
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: