Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK014S
Název koncepce: Zpráva o uplatňování územního plánu Ledvice včetně pokynů pro zpracování návrhu změny ÚP Ledvice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 28.01.2020 08:23
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 06.01.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ULK014S_navrh_textNavrhu.pdf (1192 kB) - 28.01.2020 08:23:45
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ULK014S_navrh_textStanoviska.zip (652 kB) - 28.01.2020 08:23:45
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: