Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK042F
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 002 územního plánu Teplice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 27.04.2016 10:28
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 19.09.2013
Předkladatel: Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ULK042F_zadani.pdf (423 kB) - 18.10.2013 09:23:08
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 17.10.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK042F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (44 kB) - 18.10.2013 09:23:35
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 30.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 30.11.2015
Posuzovatel: Kovář Stanislav Ing., arch., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK042F_vyhodnoceni.pdf (1900 kB) - 27.04.2016 10:27:34
Text Hodnocení Natura 2000: ULK042F_Natura.pdf (1195 kB) - 27.04.2016 10:27:34
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 18.03.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: ULK042F_stanoviskoSEA.pdf (202 kB) - 27.04.2016 10:28:52
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: