Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Dvořáček Tomáš Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
25178/ENV/07
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
30416/5097/OPVŽP/02
Platnost do: 30.10.2012
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: BIOPROFIT, s.r.o
Zaměstnavatel - ulice: Na Dolinách
Zaměstnavatel - mesto: Lišov
Zaměstnavatel - PSČ: 373 72
Zaměstnavatel - telefon: 603 867 296
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Majerové 572/4
Bydliště - město: Praha 6 - Suchdol
Bydliště - PSČ: 165 00
Bydliště - telefon: 603 867 296
Bydliště - fax:
Email: dvoracek@bioprofit.cz, t.dvoracek@seznam.cz
Poznámka: odpadové hospodářství,bioplynové stanice,kompostování,investiční výstavba
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: