Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Skořepa Zdeněk Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45957/ENV/06; 48441/ENV/11; 57853/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
12110/1918/OHRV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Valbek, spol. s.r.o.-středisko Plzeň
Zaměstnavatel - ulice: Parková 1205/11
Zaměstnavatel - mesto: Plzeň
Zaměstnavatel - PSČ: 326 00
Zaměstnavatel - telefon: 602 104 905
Zaměstnavatel - fax: 377 481 230
Bydliště - ulice: Bzenecká 4
Bydliště - město: Plzeň
Bydliště - PSČ: 323 00
Bydliště - telefon: 602 104 905
Bydliště - fax:
Email: zdenek.skorepa@valbek.cz
Poznámka: odpadové hospodářství, dopravní stavby, infrastruktura, vodní hospodářství
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: