Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Pavelka Tomáš Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
10842/ENV/06; 9991/ENV/11
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
445/4049/OEP/92
Platnost do: 31.12.2016
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Opavská 1124
Bydliště - město: Ostrava - Poruba
Bydliště - PSČ: 708 00
Bydliště - telefon: 602 768 126
Bydliště - fax:
Email: tpavelka@volny.cz
Poznámka: procesní průmyslová výroba (vč. chemické výroby), odpady (vč. číštění odp. vod)
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: