Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Večeř František Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
52901/ENV/06
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
14559/1721/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2011
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. Večeř František - AGREKO
Zaměstnavatel - ulice: Karoliny Světlé 2
Zaměstnavatel - mesto: Olomouc
Zaměstnavatel - PSČ: 779 00
Zaměstnavatel - telefon: 585 414 150, 602 776 016
Zaměstnavatel - fax: 585 414 148
Bydliště - ulice: Šlikova 4
Bydliště - město: Olomouc - Samotišky
Bydliště - PSČ: 779 00
Bydliště - telefon: 585 383 059
Bydliště - fax:
Email: agreko@volny.cz
Poznámka: zemědělské a potravinářské stavby
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: