Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Németh Juraj Ing., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
39944/ENV/08, 35778/ENV/13
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
17401/2993/OIP/03
Platnost do: 21.11.2018
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: NÉMETH, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Čechtín 32
Zaměstnavatel - mesto: Čechtín
Zaměstnavatel - PSČ: 675 07
Zaměstnavatel - telefon: 568 881 403, 723 965 654
Zaměstnavatel - fax: 568 881 403
Bydliště - ulice: Čechtín 32
Bydliště - město: Čechtín, okr. Třebíč
Bydliště - PSČ: 675 07
Bydliště - telefon: 568 881 403, 723 965 654
Bydliště - fax: 568 881 403
Email: j.nemeth@seznam.cz
Poznámka: voda, odpady, chemie, ovzduší
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: