Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Jiroudková Michaela Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
27449/ENV/06
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5993/831/OPVŽP/00
Platnost do: 31.12.2011
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. Michaela Jiroudková
Zaměstnavatel - ulice: Štefánikova 292/28
Zaměstnavatel - mesto: Ústí nad Labem
Zaměstnavatel - PSČ: 400 01
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Štefánikova 292/28
Bydliště - město: Ústí nad Labem
Bydliště - PSČ: 400 11
Bydliště - telefon: 604 507 956
Bydliště - fax:
Email: mjiroudkova@volny.cz
Poznámka: inženýrská geologie, hydrogeologie, posuzování vlivů na ŽP
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: