Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Skoumal Zdeněk Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
35556/ENV/11, 34001/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
74979/ENV/06
Platnost do: 28.11.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: KOVOPROJEKTA Brno, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Šumavská 416/15
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 602 00
Zaměstnavatel - telefon: 532 153 237
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Kouty 29
Bydliště - město: Kouty
Bydliště - PSČ: 675 08
Bydliště - telefon: 604 189 449
Bydliště - fax:
Email: skoumal.z@centrum.cz
Poznámka: EIA, rozptylové studie, odborné posudky, IPPC, hodnocení rizik a BOZP, krajinný ráz
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika: Ano
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano