Seznam pracovníků příslušných úřadů
Úřad:

Nalezeno záznamů: 127Stránka 3/13<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>

Jméno: Ing. David Černošek
Úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Funkce: referent na úseku posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 495 817 188
Fax:
E-mail: dcernosek@kr-kralovehradecky.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Evžen Vokál
Úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Funkce: Pracovník posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Telefon: 466 026 356
Fax:
E-mail: evzen.vokal@pardubickykraj.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. František Mládek
Úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Funkce: úředník odboru životního prostředí a zemědělství
Telefon: 564 602 513
Fax: 564 602 430
E-mail: mladek.f@kr-vysocina.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Hubert Bošina
Úřad: MŽP OVSS III
Funkce:
Telefon: 267123301
Fax:
E-mail: hubert.bosina@mzp.cz
Poznámka: MŽP, OVSS III, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

Jméno: Ing. Irena Jeřábková
Úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Funkce: vedoucí oddělení ochrany prostředí a trvale udržitelného rozvoje
Telefon: 475657208
Fax:
E-mail: jerabkova.i@kr-ustecky.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Ivana Vojtajová
Úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Funkce: referent posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Telefon: 377 195 498
Fax: 377 195 393
E-mail: ivana.vojtajova@plzensky-kraj.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Ivana Žáková
Úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Funkce: specialista posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 236004425
Fax: 236007047
E-mail: ivana.zakova@praha.eu
Poznámka:

Jméno: Ing. Jana Balonová
Úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Funkce: referent pro posuzování vlivů na ŽP
Telefon: 595 622 993
Fax: 595 622 596
E-mail: jana.balonova@kr-moravskoslezsky.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Jana Cibulková
Úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Funkce: vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 236004423
Fax: 236007047
E-mail: jana.cibulkova@praha.eu
Poznámka:

Jméno: Ing. Jana Jelínková
Úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Funkce: Pracovník posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Telefon: 466 026 357
Fax:
E-mail: jana.jelinkova@pardubickykraj.cz
Poznámka:
Nalezeno záznamů: 127Stránka 3/13<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>