Seznam pracovníků příslušných úřadů
Úřad:

Nalezeno záznamů: 127Stránka 9/13<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>

Jméno: Ing. Zuzana Jakubíková Plchová
Úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Funkce: referent pro posuzování vlivů na ŽP
Telefon: 595 622 717
Fax: 595 622 596
E-mail: zuzana.jakubikovaplchova@msk.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Žaneta Dvořáková
Úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Funkce: referent na úseku EIA a PZH
Telefon: 377195008
Fax:
E-mail: zaneta.dvorakova@plzensky-kraj.cz
Poznámka:

Jméno: Irena Tóthová
Úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Funkce: referentka posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 236 004 484
Fax: 236 007 047
E-mail: irena.tothova@praha.eu
Poznámka:

Jméno: Křížová Hana, Bc.
Úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Funkce: referent EIA, SEA, geologie
Telefon: 257 280 510
Fax:
E-mail: krizova@kr-s.cz
Poznámka:

Jméno: Kučerová Soňa, Ing.
Úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Funkce: referent EIA, SEA
Telefon: 257 280 788
Fax:
E-mail: kucerovas@kr-s.cz
Poznámka:

Jméno: Kulendík Jan Bc.
Úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Funkce: specialista posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 236 004 219
Fax:
E-mail: jan.kulendik@praha.eu
Poznámka:

Jméno: Maláčová Klára, Ing.
Úřad: Ministerstvo životního prostředí
Funkce: ministerský rada
Telefon: 267 122 693
Fax:
E-mail: klara.malacova@mzp.cz
Poznámka: odd. mezistátní EIA

Jméno: Mgr. Andrea Krýzlová
Úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Funkce: vedoucí úředník oddělení vodního hospodářství a havárií
Telefon: 353 502 295
Fax: 353 502 238
E-mail: andrea.kryzlova@kr-karlovarsky.cz
Poznámka: SEA, EIA

Jméno: Mgr. Dana Richterová
Úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Funkce: referent oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 541 652 684
Fax: 541 651 579
E-mail: richterova.dana@kr-jihomoravsky.cz
Poznámka:

Jméno: Mgr. Hana Vinklerová
Úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Funkce: referent odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon: 541652639
Fax:
E-mail: vinklerova.hana@kr-jihomoravsky.cz
Poznámka:
Nalezeno záznamů: 127Stránka 9/13<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>