Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK471
Název záměru: Větrné elektrárny Bačalky
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínBačalkyBačalky
Královéhradecký krajJičínBačalkyLično u Milkovic
Královéhradecký krajJičínRokytňanyHorní Rokytňany
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2010 14:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ABWind a.s.
IČ oznamovatele: 27926079
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: HKK471_oznameni.pdf (579 kB) - 06.02.2009 12:12:55
Informace o oznámení: HKK471_infOznam.pdf (136 kB) - 06.02.2009 12:12:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK471_zjistovaci.pdf (157 kB) - 10.03.2009 13:12:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK471_dokumentace.zip (50978 kB) - 05.08.2009 15:20:27
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK471_infDokumentace.pdf (164 kB) - 05.08.2009 09:37:09
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK471_posudek.pdf (597 kB) - 04.12.2009 08:44:41
Informace o posudku: HKK471_infPosudek.pdf (163 kB) - 04.12.2009 08:44:41
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK471_inf1VP.pdf (161 kB) - 07.12.2009 09:47:55
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK471_zapis1VP.pdf (194 kB) - 11.01.2010 16:06:43
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: HKK471_zaveryStan.pdf (335 kB) - 01.02.2010 14:04:53
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: