Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK554
Název záměru: Výstavba parkoviště P+R Jungmannova
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéPražské Předměstí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2011 16:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ISP Hradec Králové, a.s.
IČ oznamovatele: 60112590
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: HKK554_oznameni.zip (4589 kB) - 16.08.2010 09:55:01
Informace o oznámení: HKK554_infOznam.pdf (164 kB) - 16.08.2010 09:55:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.08.2010
Závěry zjišťovacího řízení: HKK554_zjistovaci.pdf (198 kB) - 17.09.2010 08:46:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Přílepek Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK554_dokumentace.zip (74175 kB) - 22.07.2011 10:52:34
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK554_infDokumentace.pdf (158 kB) - 22.07.2011 09:45:36
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK554_posudek.zip (1313 kB) - 02.11.2011 11:08:11
Informace o posudku: HKK554_infPosudek.pdf (155 kB) - 02.11.2011 11:08:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK554_inf1VP.pdf (157 kB) - 16.11.2011 10:48:30
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK554_zapis1VP.pdf (173 kB) - 01.12.2011 13:22:00
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen
Text stanoviska: HKK554_zaveryStan.pdf (277 kB) - 19.12.2011 16:21:12
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: