Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK987
Název záměru: Shopping park Nová Zelená a veřejný park Kukleny
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéKukleny
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéPlačice
Poznámka: Jedná se o druhé vrácení dokumentace
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Oznamovatel: ENDETA a. s., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
IČO oznamovatele: 27963314
Datum a čas posledních úprav: 01.03.2024 13:47
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 12.11.2020
Zpracovatel oznámení: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: HKK987_oznameni.zip (94521 kB) - 13.10.2020 14:06:51
Informace o oznámení: HKK987_infOznam.pdf (136 kB) - 13.10.2020 14:06:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: HKK987_zjistovaci.pdf (238 kB) - 24.11.2020 12:33:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK987_infZjistovaci.pdf (162 kB) - 24.11.2020 12:33:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýHradec KrálovéMagistrát města Hradce Králové
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.05.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 16.06.2023
Text dokumentace: HKK987_dokumentace.pdf (5814 kB) - 29.04.2022 09:26:01
Text přepracované/doplněné dokumentace: HKK987_prepracovana.zip (167008 kB) - 19.12.2022 11:28:11
HKK987_prepracovana.pdf (333992 kB) - 17.05.2023 14:01:48
Přílohy k dokumentaci: grafické, tabelární přílohy
HKK987_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (161256 kB) - 29.04.2022 09:26:02
Informace o dokumentaci: HKK987_infDokumentace.pdf (138 kB) - 17.05.2023 14:06:23
Vrácení dokumentace: HKK987_vraceni.pdf (172 kB) - 31.05.2022 12:33:04
HKK987_vraceni.pdf (160 kB) - 16.09.2022 11:21:46
HKK987_vraceni.zip (20319 kB) - 26.01.2023 12:42:07
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK987_posudek.pdf (6016 kB) - 01.03.2024 13:47:05
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
15.06.2023
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK987_inf1VP.pdf (123 kB) - 15.06.2023 11:37:09
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK987_zapis1VP.pdf (211 kB) - 21.11.2023 11:17:42
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2023
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK987_zaveryStan.pdf (358 kB) - 21.11.2023 11:22:24
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Jedná se o druhé vrácení dokumentace viz .zip v sekci "Vrácení dokumentace" ze dne 26. 1. 2023